Tổng số chân tín hiệu địa chỉ và dữ liệu của DMAC8237 là

Tổng số chân tín hiệu địa chỉ và dữ liệu của DMAC8237 là

A. 24 chân tín hiệu

B. 24 chân tín hiệu với 8 chân tín hiệu dữ liệu, 16 chân tín hiệu địa chỉ

C. 16 chân tín hiệu

D. 16 chân tín hiệu với 8 chân tín hiệu dữ liệu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này