Trạm y tế xã X có 5 giường bệnh đi vào hoạt động từ ngày 02/1/2015, theo quy định thì trạm y tế phải thực hiện thủ tục về môi trường nào?

Trạm y tế xã X có 5 giường bệnh đi vào hoạt động từ ngày 02/1/2015, theo quy định thì trạm y tế phải thực hiện thủ tục về môi trường nào?

A. Kế hoạch bảo vệ môi trường

B. Cam kết bảo vệ môi trường

C. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

D. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này