Trạm y tế xã X có 5 giường bệnh đi vào hoạt động từ ngày 02/1/2015 thì trạm y tế phải nộp thủ tục về môi trường cho cơ quan nào?

Trạm y tế xã X có 5 giường bệnh đi vào hoạt động từ ngày 02/1/2015 thì trạm y tế phải nộp thủ tục về môi trường cho cơ quan nào?

A. Phòng Tài nguyên và Môi trường

B. Ủy ban nhân dân huyện

C. Sở Tài nguyên và Môi trường

D. Ủy ban nhân dân xã

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này