Tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Tham khảo Điều 137 Luật Đất đai 2003.

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này