Tranh chấp lao động là những tranh chấp:

Tranh chấp lao động là những tranh chấp:

A. Giữa chủ và thợ về tất cả những điều khoản đã ký trong hợp đồng lao động

B. Giữa chủ và thợ liên quan đến các quyền lợi, nghĩa vụ của hai bên

C. Về việc làm, tiền lương, thu nhập, các điều kiện lao động, thực hiện hợp đồng lao động

D. Về việc làm, tiền lương, thu nhập, các điều kiện lao động khác, về học nghề, thực hiện hợp đồng lao động và thoả ước tập thể

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tranh chấp lao động là những tranh chấp:

Bạn đang xem: Tranh chấp lao động là những tranh chấp: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!