Trẻ sinh bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không có mối quan hệ cha con, mẹ con với người cho trứng, cho tinh trùng, cho phôi.

Trẻ sinh bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không có mối quan hệ cha con, mẹ con với người cho trứng, cho tinh trùng, cho phôi.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Luật HN&GĐ chỉ quy định quan hệ cha mẹ và con giữa đứa trẻ đó với cặp với chồng vô sinh hoặc người phụ nữ dộc thân thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!