Trên đồ thị EPS và EBIT, đường biểu diễn phương án tài trợ bằng nợ vay sẽ.

Trên đồ thị EPS và EBIT, đường biểu diễn phương án tài trợ bằng nợ vay sẽ.

A. Cắt trục EBIT tại điểm có tọa độ bằng chi phí lãi vay

B. Đi qua gốc của hệ trục tọa độ

C. Song song với trục EBIT

D. Song song với trục EPS

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site