Trên hình ảnh vi thể, người ta có thể gặp hình ảnh nhiều típ mô bệnh học khác nhau, chọn cách ghi trả lời kết quả xét nghiệm:

Trên hình ảnh vi thể, người ta có thể gặp hình ảnh nhiều típ mô bệnh học khác nhau, chọn cách ghi trả lời kết quả xét nghiệm:

A. Típ mô học nào chiếm ưu thế nhất

B. Típ mô học nào thường chiếm tỷ lệ cao trong ung thư phổi nói chung

C. Típ mô học nào có kèm tổn thương hoại tử, chảy máu 

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này