Trên lãnh thổ một quốc gia, các loại tài sản được phân chia như thế nào theo tư pháp quốc tế?

Trên lãnh thổ một quốc gia, các loại tài sản được phân chia như thế nào theo tư pháp quốc tế?

A. Tài sản quốc gia sở tại, của công dân và các tổ chức nước sở tại, tài sản của quốc gia, của công dân và các tổ chức nước ngoài, tài sản của các tổ chức quốc tế

B. Tài sản của mọi người, mọi tổ chức trong nước và nước ngoài, của các tổ chức quốc tế

C. Tài sản của nhà nước, của công dân, của mọi tổ chức trong nước và nước ngoài

D. Tài sản của các cơ quan nhà nước, các công dân, các tổ chức trong nước và nước ngoài

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site