Trên Linux, tập tin … là tập tin cấu hình của dịch vụ SAMBA.

Trên Linux, tập tin … là tập tin cấu hình của dịch vụ SAMBA.

A. /etc/samba/samba.conf

B. /etc/samba/smb.conf

C. /etc/smb/samba.conf

D. /etc/smb/smb.conf

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site