Trên lý thuyết, các triệu chứng của ung thư đại tràng thường được phát hiện sớm trong:

Trên lý thuyết, các triệu chứng của ung thư đại tràng thường được phát hiện sớm trong:

A. ung thư đại tràng sigma

B. ung thư đại tràng trái

C. ung thư đại tràng phải

D. ung thư manh tràng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này