Trên toàn thế giới ung thư dạ dày hay gặp nhất ở:

Trên toàn thế giới ung thư dạ dày hay gặp nhất ở:

A.  Nhật Bản

B. Việt Nam

C. Các nước thuộc EU

D. Hoa Kỳ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!