Triệu chứng chính của hội chứng đông đặc:

Triệu chứng chính của hội chứng đông đặc:

A. Rung thanh tăng – gõ vang – rì rào phế nang giảm, mất

B. Rung thanh tăng – gõ đục – rì rào phế nang tăng

C. Rung thanh tăng – gõ vang – rì rào phế nang tăng

D. Rung thanh tăng – gõ đục – rì rào phế nang giảm, mất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này