Triệu chứng đi kèm của hội chứng đông đặc, trừ một:

Triệu chứng đi kèm của hội chứng đông đặc, trừ một:

A. Tiếng thổi ống

B. Tiếng vang phế quản, ran nổ, ẩm

C. Tiếng kim khí

D. Lồng ngực có thể xẹp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!