Triệu chứng nào sau đây không phù hợp trong bệnh Gilbert:

Triệu chứng nào sau đây không phù hợp trong bệnh Gilbert:

A. Tăng Bilirun trực tiếp

B. Cơn đau bụng kịch phát

C. Gan không lớn, nước tiể trong

D. Không có huyết tán

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này