Triệu chứng thực thể giống nhau giữa hội chứng ba giảm và hội chứng đông đặc:

Triệu chứng thực thể giống nhau giữa hội chứng ba giảm và hội chứng đông đặc:

A. Rung thanh tăng

B. Gõ đục

C. Gõ vang

D. Rì rào phế nang giảm, mất

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này