Triệu chứng thực thể gõ vang trống có thể có ở: 

Triệu chứng thực thể gõ vang trống có thể có ở: 

A. Hội chứng tràn khí màng phổi

B. Hội chứng ba giảm 

C. Hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp dưới 

D. Hội chứng đông đặc

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này