Trình bày các hình thức trách nhiệm trong trường hợp vi phạm hợp đồng mua bán ngoại thương:

Trình bày các hình thức trách nhiệm trong trường hợp vi phạm hợp đồng mua bán ngoại thương:

A. Buộc thực hiện đùng hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, huỷ hợp đồng

B. Buộc thực hiện đúng hợp đồng, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, huỷ bỏ hợp đồng

C. Buộc thực hiện đúng hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, sửa đổi hợp đồng

D. Buộc thực hiện đúng hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần và các khoản chi phí khác, huỷ hợp đồng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site