Trình bày khái niệm tranh chấp về hợp đồng mua bán ngoại thương:

Trình bày khái niệm tranh chấp về hợp đồng mua bán ngoại thương:

A. Là tranh chấp phát sinh do các bên không thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện không đúng hợp đồng trong hoạt động thương mại quốc tế

B. Là tranh chấp phát sinh do các bên không thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện không đúng hợp đồng trong hoạt động thương mại quốc tế và các loại tranh chấp khác

C. Là những bất đồng xảy ra trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương.

D. Là tranh chấp giữa bên mua và bên bán, giữa bên bán và người thứ ba khi thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site