Trình bày nguyên tắc thư viện hợp đồng mua bán ngoại thương:

Trình bày nguyên tắc thư viện hợp đồng mua bán ngoại thương:

A. Nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc thực hiện đúng, thực hiện đầy đủ và tương trợ hợp tác lẫn nhau

B. Nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc thực hiện đúng đối tượng hợp đồng, thực hiện đầy đủ và tương trợ hợp tác lẫn nhau

C. Nguyên tắc thực hiện đúng đối tượng hợp đồng, thực hiện đầy đủ tất cả các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, tương trợ, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

D. Nguyên tắc thực hiện đúng đối tượng hợp đồng, thực hiện đầy đủ tất cả các điều khoản chủ yếu đã cam kết trong hợp đồng, tương trợ, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site