Trình bày những trường hợp miễn trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng mua bán ngoại thương:

Trình bày những trường hợp miễn trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng mua bán ngoại thương:

A. Trường hợp bất khả kháng như động đất, lũ quét, thiên tai, dịch hoạ, người thân trong gia đình ốm, chết

B. Trường hợp bất khả kháng như động đất, lũ quét, thiên tai, dịch hoạ, người thân trong gia đình ốm, chết, hoặc gặp các rủi ro khác

C. Trường hợp bất khả kháng như động đất, lũ quét, thiên tai, dịch hoạ khác, và những trường hợp miễn trách khác mà không phải là bất khả kháng do hai bên thoả thuận trong hợp đồng

D. Chỉ trong trường hợp bất khả khảng mới được miến trách nhiệm do vi phạm hợp đồng gây ra, bởi vi bất khả kháng là sự kiện khách quan, không lường trước được khi ký kết hợp đồng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site