Trong bảo hiểm nhân thọ, người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểm có thể là 2 người khác nhau được không?

Trong bảo hiểm nhân thọ, người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểm có thể là 2 người khác nhau được không?

A. Tùy loại hình bảo hiểm cụ thể

B. Không

C. Tùy người mua bảo hiểm và nhà bảo hiểm thỏa thuận

D. Có

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này