Trong bệnh α-Thalassemia:

Trong bệnh α-Thalassemia:

A. Do sự bất thường trong tổng hợp chuỗi polypeptid α tạo thành Hb Bart và Hb H 

B. Gây ra bệnh thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc 

C. Làm giảm khả năng phân phối oxy đến mô 

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trong bệnh α-Thalassemia:

Bạn đang xem: Trong bệnh α-Thalassemia: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP