Trong bệnh Basedow, trọng lượng trung bình của tuyến giáp vào khoảng:

Trong bệnh Basedow, trọng lượng trung bình của tuyến giáp vào khoảng:

A. 30- 40 g

B. 50- 60 g

C. 70- 80 g

D. 90- 100 g

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này