Trong các base chính sau đây, base nitơ nào không có dạng đồng phân Lactim – lactam:

Trong các base chính sau đây, base nitơ nào không có dạng đồng phân Lactim – lactam:

A. Cytozin

B. Thymin

C. Guanin

D. Cả 3 câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site