Trong các bệnh lý tuyến giáp dưới đây, loại nào phổ biến nhất ở nước ta:

Trong các bệnh lý tuyến giáp dưới đây, loại nào phổ biến nhất ở nước ta:

A. Viêm tuyến giáp thể nhiều lympho bào

B. Viêm tuyến giáp bán cấp Riedel

C. Bướu giáp Basedow

D. Bướu keo tuyến giáp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:25 chiều

Đánh giá chủ đề này