Trong các chủ thể sau đây ,chủ thể nào được quyền thành lập DNTN theo quy định tại luật doanh nghiệp 2005:

Trong các chủ thể sau đây ,chủ thể nào được quyền thành lập DNTN theo quy định tại luật doanh nghiệp 2005:

A. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

B. Sĩ quan, hạ sĩ quan,quân nhân chuyên nghệp

C. Công dân Việt nam và người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam

D. Chỉ có công dân Việt Nam

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này