Trong các DN sau đây, loại hình DN nào không được thuê giám đốc:

Trong các DN sau đây, loại hình DN nào không được thuê giám đốc:

A. Công ty TNHH 1 thành viên

B. Công ty TNHH 2 thành viên

C. Công ty hợp danh

D. DN tư nhân

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này