Trong các khoá Quốc hội sau đây thì đâu là Quốc hội lập hiến?

Trong các khoá Quốc hội sau đây thì đâu là Quốc hội lập hiến?

A. Quốc hội khoá I

B. Quốc hội khoá II

C. Quốc hội khoá III

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này