Trong các nguồn năng lượng sau đây, đâu là nguồn năng lượng không có khả năng tái tạo?

Trong các nguồn năng lượng sau đây, đâu là nguồn năng lượng không có khả năng tái tạo?

A. Năng lượng khai thác từ dầu mỏ, than

B. Năng lượng khai thác từ nước, sóng biển

C. Năng lượng khai thác từ ánh sáng mặt trời, nhiên liệu sinh học

D. Năng lượng khai thác từ địa nhiệt, gió

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này