Trong các vùng trong nước, vùng nào có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao nhất:

Trong các vùng trong nước, vùng nào có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao nhất:

A. Hà nội và các tỉnh phía bắc

B. Miền Trung

C. Thành phố HCM

D. Các tỉnh Tây Nguyên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này