Trong cấu trúc bậc II, 80% acid amin của các chuỗi α và β tạo nên … đoạn xoắn α helix (chuỗi α) và … đoạn xoắn α helix (chuỗi β).

Trong cấu trúc bậc II, 80% acid amin của các chuỗi α và β tạo nên … đoạn xoắn α helix (chuỗi α) và … đoạn xoắn α helix (chuỗi β).

A. 8 – 7

B. 7 – 8

C. 9 – 8 

D. 8 – 9

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site