Trong cho thuê tài chính, bên cho thuê được quyền:

Trong cho thuê tài chính, bên cho thuê được quyền:

A. Sử dụng tài sản thuê

B. Sở hữu tài sản thuê

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này