Trong cho thuê tài chính bên cho thuê là:

Trong cho thuê tài chính bên cho thuê là:

A. Pháp nhân

B. Các tổ chức chính trị xã hội

C. Công ty cho thuê tài chính

D. Bất kỳ doanh nghiệp nào được cấp giấy phép đăng kí kinh doanh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trong cho thuê tài chính bên cho thuê là:

Bạn đang xem: Trong cho thuê tài chính bên cho thuê là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP