Trong cho vay có đảm bảo bằng tài sản. Tài sản đảm bảo tiền vay là:

Trong cho vay có đảm bảo bằng tài sản. Tài sản đảm bảo tiền vay là:

A. Tài sản của khách hàng vay

B. Tài sản hình thành từ vốn vay

C. Tài sản của bên bảo lãnh

D. Cả 3 loại tài sản trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này