Trong chu trình Krebs, năng lượng không được tích lũy ở giai đoạn nào:

Trong chu trình Krebs, năng lượng không được tích lũy ở giai đoạn nào:

A. Gđ 1 → Gđ 2  :   AcetylCoA → Citrat

B. Gđ 2 → Gđ 7  :   Citrat → Malat

C. Gđ 3 → Gđ 8  :   Isocitrat → Oxaloacetat

D. Gđ 3 → Gđ 7  :   Isocitrat → Malat

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này