Trong chu trình Krebs, năng lượng tích lũy được 12 ATP ở giai đoạn nào:

Trong chu trình Krebs, năng lượng tích lũy được 12 ATP ở giai đoạn nào:

A. Gđ 1 → Gđ 2  :  AcetylCoA → Citrat

B. Gđ 2 → Gđ 7  :  Citrat → Malat

C. Gđ 3 → Gđ 8  :  Isocitrat → Oxaloacetat

D. Gđ 3 → Gđ 7  :  Isocitrat → Malat

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này