Trong chu trình Krebs sản phẩm biến đổi trực tiếp từ oxaloacetat là:

Trong chu trình Krebs sản phẩm biến đổi trực tiếp từ oxaloacetat là:

A. Acid malic

B. Acid citric

C. Acid pyruvic

D. Acid succinic

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:25 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site