Trong chu trình Krebs sản phẩm biến đổi trực tiếp từ oxaloacetat là:

Trong chu trình Krebs sản phẩm biến đổi trực tiếp từ oxaloacetat là:

A. Acid malic

B. Acid citric

C. Acid pyruvic

D. Acid succinic

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:25 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!