Trong cơ chế chống lạnh:

Trong cơ chế chống lạnh:

A. Thay đổi thân nhiệt diễn ra liên tục không có giới hạn

B. Sinh nhiệt được thực hiên theo từng bước tăng: Chuyển hóa cơ sở, cóng, run

C. Bệnh nhân có biểu hiện da đỏ và cảm giác mệt mỏi 

D. Bệnh nhân có nguy cơ mất nhiều nước và muối

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trong cơ chế chống lạnh:

Bạn đang xem: Trong cơ chế chống lạnh: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP