Trong công ty TNHH 2 thành viên trởlên:

Trong công ty TNHH 2 thành viên trởlên:

A. Có dưới 12 thành viên không được thành lập ban kiểm soát

B. Không nhất thiết phải thành lập ban kiểm soát

C. Thành lập ban kiểm soát khi có từ 11 đến 51 thành viên

D. Tất cả sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trong công ty TNHH 2 thành viên trởlên:

Bạn đang xem: Trong công ty TNHH 2 thành viên trởlên: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP