Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, lãi suất tăng sẽ tác động:

Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, lãi suất tăng sẽ tác động:

A. Giảm mức cầu tiền tệ, giãm tiêu dùng.

B. Tăng mức cầu tiền tệ

C. Giảm mức cầu tiền tệ, giãm tiêu dùng, giãm nhu cầu đầu tư

D. Tăng mức cầu tiền tệ, giãm tiêu dùng, tăng nhu cầu đầu tư

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site