Trong điều trị cao huyết áp, thuốc lợi tiểu tác dụng theo cơ chế:

Trong điều trị cao huyết áp, thuốc lợi tiểu tác dụng theo cơ chế:

A. Dãn mạch ngoại biên

B. Giảm Natri

C. Giảm thể tích dịch lưu hành

D. B & C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:25 chiều

Đánh giá chủ đề này