Trong giai đoạn 1954-1975, nền kinh tế miền Nam phát triển theo hướng nào?

Trong giai đoạn 1954-1975, nền kinh tế miền Nam phát triển theo hướng nào?

A. Xã hội chủ nghĩa

B. Tư bản chủ nghĩa

C. Công- thương nghiệp tư nhân
D Nông nghiệp hàng hóa

Hướng dẫn

Trong giai đoạn 1954-1975, do ảnh hưởng của Mĩ, nên miền Nam có nền kinh tế trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site