Trong giai đoạn hồi phục của viêm phổi thuỳ có hiện tượng:

Trong giai đoạn hồi phục của viêm phổi thuỳ có hiện tượng:

A. vách phế nang có nhiều vi mạch tân tạo

B. mô kẽ có nhiều bạch cầu đa nhân

C. lòng phế nang có nhiều bạch cầu đa nhân

D. xơ hoá thành phế quản

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:00 chiều

Đánh giá chủ đề này