Trong Hb C:

Trong Hb C:

A. Glutamat ở vị trí 6 của chuỗi β được thay bằng lysin 

B. Glutamat ở vị trí 6 của chuỗi β được thay bằng valin

C. Glutamat ở vị trí 6 của chuỗi α được thay bằng valin 

D. Glutamat ở vị trí 6 của chuỗi α được thay bằng lysin 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trong Hb C:

Bạn đang xem: Trong Hb C: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP