Trong Hb M:

Trong Hb M:

A. Glutamat ở vị trí 6 của chuỗi β được thay bằng lysin 

B. Glutamat ở vị trí 6 của chuỗi β được thay bằng valin 

C. Hiện tượng Fe luôn ở trạng thái Fe3+ tạo thành MetHb 

D. Do sự bất thường trong tổng hợp chuỗi polypeptid α

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trong Hb M:

Bạn đang xem: Trong Hb M: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP