Trong hemoglobin, phần thuần là:

Trong hemoglobin, phần thuần là:

A. Hem 

B. Globin

C. Fe2+ 

D. Myoglobin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trong hemoglobin, phần thuần là:

Bạn đang xem: Trong hemoglobin, phần thuần là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP