Trong hố khoeo có:

Trong hố khoeo có:

A. Động mạch khoeo

B. Thần kinh khoeo

C. Cả 2 thành phần trên.

D. Không phải 2 thành phần trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trong hố khoeo có:

Bạn đang xem: Trong hố khoeo có: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP