Trong hội chứng thận hư không đơn thuần ở người lớn, khi sinh thiết thận thường gặp nhất là:

Trong hội chứng thận hư không đơn thuần ở người lớn, khi sinh thiết thận thường gặp nhất là:

A. Bệnh cầu thận màng

B. Bệnh cầu thận do lắng đọng IgA

C. Viêm cầu thận ngoài màng

D. Bệnh cầu thận thoái hóa ổ đoạn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này