Trong hợp đồng nếu có sự thoả thuận về việc phạt vi phạm, nếu một bên nào đó vi phạm hợp đồng thì mức phạt tối đa mà pháp luật quy định( tính theo giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm)là:

Trong hợp đồng nếu có sự thoả thuận về việc phạt vi phạm, nếu một bên nào đó vi phạm hợp đồng thì mức phạt tối đa mà pháp luật quy định( tính theo giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm)là:

A. 6%

B. 10%

C. 8%

D. 12%

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này